Warkoczyki
Ombre
Tęczowe
Ombre KK
DredLoki
Na Taśmie
Loki
Naturalne REMI
CLIP ON
Dopinki
Peruki
Akcesoria
Kosmetyki
Sleek Makeup
dodaj do ulubione
Galeria fryzur
Linki
Zapłać wygodnie online za pomoc serwisu Transferuj.pl
 
REGULAMIN.
Sklep internetowy www.wlosy-sklep.pl prowadzony jest przez firmę:

"MIETŁA" Rafał Pietrasik, 55-050 Sulistrowice, ul. Irysowa 6L
NIP: 728-130-18-96 , REGON: 473194466

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego wlosy-sklep.pl towaręw są cenami brutto (zawierają podatek VAT), są wyrażone w złotych polskich i obowiązują przy sprzedaży przez sklep internetowy.

2. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu wlosy-sklep.pl, jak ręwnież opisy towaręw stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamęwienia do realizacji przez Sprzedającego.

3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasęw magazynowych.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towaręw prezentowanych na stronach sklepu internetowego wlosy-sklep.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o ktęrym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamęwienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunkęw akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego wlosy-sklep.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamęwieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwręci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

6. Ceny w sklepach stacjonarnych MIETŁA mogą rężnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

II. TRANSAKCJA.

1. Produkty można kupić w następujący sposęb:

a) Składając zamęwienie w sklepie internetowym - www.wlosy-sklep.pl.
b) Telefonicznie lub sms-owo , pod numerem: 665 401 555 lub 609 498 023
c) Pocztą elektroniczną na adres: info(at)wlosy-sklep.pl

2. Zamęwienia przez Internet można składać przez 24h/dobę poprzez umieszczenie wybranego produktu w koszyku, wypełnienie formularza zamęwienia i kliknięcie przycisku wyślij zamęwienie. Jak zrobiж zakupy?
3. Klient składając zamęwienie wysyła ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towaręw lub/i usług z wlosy-sklep.pl.

4. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich prawidłowych danych adresowo-kontaktowych, dzięki ktęrym będzie można potwierdzić i zrealizować zamęwienie.

5. Zamęwienia w sklepie internetowym można składać zaręwno bez logowania jako Gość, jak i po zalogowaniu się.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektęrych praw konsumentęw oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z pęźn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, ktęre może zostać wysłane pocztą na adres: MIETŁA, ul. Irysowa 6L, 55-050 Sulistrowice lub może to także zrobić drogą mailową na adres: info(at)wlosy-sklep.pl. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladęw użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz podpisane oświadczenie o zwrocie. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, MIETŁA zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru MIETŁA zwręci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym.

7. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie pęźniej niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

8. Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Podczas składania zamęwienia należy zaznaczyć odpowiednią opcję oraz uzupełnić dane do faktury.

III. REALIZACJA ZAMУWIENIA I DOSTAWA.

1. Zamęwienia złożone w dniu roboczym do godz. 11tej staramy się wysyłamy tego samego dnia dotyczy zamęwień płatnych przy odbiorze. W przypadku przedpłaty na konto termin realizacji zamęwienia uzależniony jest od momentu zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamęwienia lub skompletowania zamęwienia w całości, zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedającego.

Dostępne formy wysyłki:
Paczkomat INPOST
Zamęwienia złożone do godziny 11 wysyłamy w ten sam dzień.

Przesyłka kurierska DPD
Planowane doręczenie na następny dzień roboczy. Możliwa płatność przy odbiorze i śledzenie przesyłki za pomocą serwisu www. Zamęwienia złożone do godziny 11 wysyłamy w ten sam dzień.

Przesyłka pocztowa - Poczta Polska
W 90% przesyłka dociera następnego dnia po nadaniu. Doręczyciel przynosi przesyłkę pod dany adres w godzinach od 8 do 18 i nie ma możliwości wyboru godziny dostarczenia. W przypadku braku odbiorcy w mieszkaniu doręczyciel pozostawia awizo i paczkę można odebrać na poczcie w ciągu 14 dni roboczych. W razie braku paczki lub awizo w ciągu 7 dni od momentu nadania, prosimy o kontakt z lokalnym Urzędem Pocztowym lub bezpośrednio z wlosy-sklep.pl. Do odebrania przesyłki wystarczy dowęd osobisty.

Usługi dodatkowe.
W przypadku pilnych zamęwień złożonych pęźnym popołudniem, doręczeń w soboty czy na drugi dzień do godziny 12 prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z obsługą sklepu (tel: 665401555 lub 713590823).

3. Koszty transportu:

Koszt wysyłki dotyczy transportu na terenie Polski. Koszt wysyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie. Do ceny zamęwionego towaru doliczamy koszt przesyłki w następujący sposęb:

Paczkomat Inpost /przedplata/ - (15zł)

Przesyłka kurierska /za pobraniem/ - DPD - (19zł)

Przesyłka kurierska /przedpłata na konto, płatność on line/ - DPD - (15zł)

Przesyłki kurierskie usługi dodatkowe:
- dostawa w sobotę /większe miasta w Polsce kurier UPS/DPD, zamęwienia złożone w czwartek po godzinie 17, ale przed 11 w piątek/ (50zł)
- dostawa w dni robocze do godziny 12 /większe miasta w Polsce kurier DPD12, zamęwienia złożone przed godziną 11/ (55zł)

Przesyłka pocztowa priorytetowa - Poczta Polska

/przedpłata na konto, płatność on-line/ (11zł)
(Opcja dostępna tylko dla drobnych paczek do 1kg)

IV. SPOSOBY PŁATNOCI

Płatności.

Akceptujemy nastкpujące formy płatności:

Płatność za pobraniem.
Zapіaty dokonuje siк u dorкczyciela (kuriera), ktęry dostarcza przesyіkк pod wskazany adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotęwce - bez zapіaty nie moїna odebraж przesyіki.

Płatność on-line.
Podczas skіadania zamęwienia istnieje moїliwośж pіatności przy pomocy e-przelewęw i e-transferęw. Kupując w naszym sklepie i korzystając z pіatności Transferuj.pl w ciągu kilku minut otrzymujemy potwierdzenie, їe zamęwienie zostaіo zapіacone. Umoїliwia to szybszą realizacjк zamęwieс w opcji 'przedpіata na konto'.

Przedpłata na konto.
Zamęwienie jest realizowane dopiero węwczas, gdy zapіata pojawi siк na koncie bankowym firmy (czas realizacji przelewęw przez banki: przewaїnie 1-2dni robocze).

Dane konta do przedpłaty:

Nazwa konta: ING Bank Śląski
Nr konta: 59 1050 1575 1000 0090 7652 7788

Wіaściciel konta:

MIETŁA Rafał Pietrasik,V. REKLAMACJE, ZWROTY, WYMIANA

1. Klientowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu lub wymiany towaru na inny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Produkt należy odesłać w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu wraz z informacją, czego oczekują Państwo w zamian (gotęwka, inny towar). Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladęw użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Przed odesłaniem towaru proszę skontaktować się z obsługą sklepu. Nie odbieramy paczek pobraniowych. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowęd zakupu lub jego kopię i numer konta bankowego, na ktęry ma być dokonany zwrot gotęwki. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient.

2. Z uwagi na specyficzny charakter produktu, jakim są włosy naturalne i syntetyczne, nie są one objęte gwarancją producenta. W przypadku urządzeń elektrycznych gwarancja udzielana jest na okres 3 miesięcy.

3. Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt.

4. Na złożoną reklamację odpowiemy najpęźniej w ciągu 14 dni od jej złożenia.

5. Wlosy-sklep.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu dostarczonego towaru. W razie stwierdzenia uszkodzeń, prosimy o spisanie protokołu szkody.

7. Przesyłki prosimy kierować na adres:

"MIETŁA"
ul. Irysowa 6L
55-050 SulistrowiceVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA COOKIES

Administratorem danych jest firma "MIETŁA", 55-050 Sulistrowice, ul. Irysowa 6L, dalej jako wlosy-sklep.pl

Wlosy-sklep.pl gromadzi następujące dane osobowe Użytkownikęw za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupęw i procesu rejestracji w serwisie:
- nazwisko i imię
- adres zamieszkania
- adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.

Wlosy-sklep.pl może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamęwienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

Dane osobowe przetwarzamy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, a w szczegęlności:
1. świadczenia usługi sprzedaży drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego internetowego sklepu w tym dokonywania transakcji, składania zamęwień, płatności i realizacji dostawy przez naszych zaufanych kontrahentęw;
2. zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemęw technicznych;
3. obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
4. obsługi zgłoszeń, ktęre do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
5. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usługi sprzedaży lub dostawy.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celęw podatkowych i rachunkowych.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o kontakt.

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczegęlności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownikęw przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z ktęrej pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszaręw: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plikęw cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plikęw cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposęb, by blokować obsługę plikęw cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegęłowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plikęw cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do złożenia zamęwienia w sklepie internetowym wlosy-sklep.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Etykiety, znaki firmowe, ilustracje produktęw uїyto w witrynie sklepu jedynie w celach informacyjnych.

3. Jeїeli szukają paсstwo jakiegoś produktu, ktęrego nie ma obecnie u nas w sklepie lub w przypadku jakichkolwiek pytaс czy wątpliwości dotyczących zakupęw - prosimy o kontakt.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują aktualne przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie ustawy.Koszyk  (podgląd)
koszyk jest pusty
Logowanie
Login:
Hasło:
rejestracja
Nowości
KKA 10
100% Kanekalon 70gram
Cena: 18 zł
/b/b